Angka Keluar

GAMES Result
Tebak Angka
50 - 50 GANJIL
  BESAR
Warna HITAM
Kombinasi BESAR GANJIL
Tengah Tepi TEPI AKHIR
Kolom KOLOM1
Shio 5 - Naga